Είστε εδώ

Βιολογική Καλλιέργεια Αμπελιού

Το βιολογικό αμπέλι μας είναι στο κτήμα TZAVAS σε επικλινές σημείο στην άκρη των αναβαθμίδων. Το έδαφος δε συγκρατεί νερά (στραγκίζει), είναι σε ευάερο σημείο και το ξηροθερμικό κλίμα  της περιοχής μας βοηθά στο να μην έχουμε ασθένειες που να προσβάλουν τα κλίματα. Τον Οκτώβριο μήνα το σκαλίζουμε και κάνουμε τη βασική λίπανση (με βιολογικά σκευάσματα) ενώ ταυτόχρονα σπέρνουμε και ψυχανθή. Την άνοιξη, πριν την ανθοφορία, φρεζάρουμε τα ψυχανθή. Με αυτόν τον τρόπο εμπλουτίζουμε το έδαφος τόσο με οργανική ουσία αλλά και με το άζωτο που αυτά έχουν δεσμεύσει από την ατμόσφαιρα. Κάθε τρία χρόνια ρίχνουμε στο έδαφος και κοπριά από βιολογικά αιγοπρόβατα για περαιτέρω ενίσχυση του εδάφους. Λόγω της τοποθεσίας και των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών δε χρησιμοποιούμε ούτε θειώδη, ούτε κάνουμε ψεκασμούς για την αντιμετώπιση ασθενειών που συνήθως προσβάλλουν τα αμπέλια.