Είστε εδώ

Πιστοποιήσεις

Ο Σταματάκος Νικόλαος με επωνυμία επιχείρησης “ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” με έδρα επί της εθνικής οδού Μολάων/Μονεμβασίας νομού Λακωνίας, είναι πιστοποιημένος βιολογικός καλλιεργητής από την Biohellas, με κωδικό πιστοποίησης A-411056 και είναι μέλος του IFOAM, του οργανισμού πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

Στα αγροκτήματα δεν επιτρέπεται η χρήση καμίας χημικής ουσίας. Τα οποιαδήποτε λιπάσματα και φάρμακα χρησιμοποιούνται είναι φυσικές ουσίες, εγκεκριμένες για βιολογικές καλλιέργειες. Πιστοποίηση από την Biohellas διατίθεται και για το ελαιοτριβείο καθώς και για την μονάδα τυποποίησης και ο κωδικός πιστοποίησης είναι ο 415503. Διαθέτει επίσης Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων από την Icert -Biohellas για ISO 22000:2005 καθώς και άδεια χρήσης του όρου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό αδείας EL- 40 081.

Τέλος πιστοποιείται από τον AGROCERT (ΠΟΓ/1224-16743.08) για παραγωγή ελαιόλαδου Προστατευμένης Γεωγραφικής 'Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) με ένδειξη “ΠΓΕ ΛΑΚΩΝΙΑ”.

πιστοποιητικό ISO 22000

ICEA_Certification

Σταματάκος Νικόλαος:

STAMATAKOS CERTIFICATE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ 

Σταματάκου Μαρία:

STAMATAKOU CERTIFICATE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ