Είστε εδώ

Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης
Στην περίπτωση όπου ο πελάτης παραλάβει λανθασμένη παραγγελία ως προς το περιεχόμενο (λάθος προϊόντα), ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει τα προϊόντα που δεν παρήγγειλε στην εταιρία ώστε να γίνει έλεγχος και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα stamatakosolivegrove.com αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Πολιτική Ακύρωσης Παραγγελίας
Στην περίπτωση όπου ο πελάτης επιθυμεί ακύρωση της παραγγελίας αυτό μπορεί να συμβεί εφόσον η παραγγελία δεν έχει ήδη αποσταλεί. Δεν πραγματοποιείται ακύρωση παραγγελίας όταν σε αυτήν περιέχεται πάστα ελιάς ή ελιές πράσινη Κορωνέικη ή ελιές Καλαμών.
Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς το Ηλεκτρονικό Κατάστημα stamatakosolivegrove.com

•  Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η stamatakosolivegrove.com θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της stamatakosolivegrove.com πλέον. Η stamatakosolivegrove.com κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπoεκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.  Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της stamatakosolivegrove.com προς τον πελάτη.